โซฟาไม้สักตัวแอลแชร์เบส                                                                                                                                                                  
โซฟาตัวแอลไม้สัก เบดทู2ที่นั่ง ผ้าหลุยส์(กันน้ำ)*สามารถเลือกลายผ้าหลุยส์(กันน้ำ)ได้ 15 ลาย >>&..
25,900 บาท
                                                                                                                                                                  
โซฟาตัวแอลไม้สัก เบดทู2ที่นั่ง ปรับนอน ผ้าหลุยส์(กันน้ำ)*สามารถเลือกลายผ้าหลุยส์(กันน้ำ)ได้ 15 ลาย&n..
26,900 บาท
                                                                                                                                                                  
โซฟาตัวแอลไม้สัก เบดทู3ที่นั่ง ผ้าหลุยส์(กันน้ำ)*สามารถเลือกลายผ้าหลุยส์(กันน้ำ)ได้ 15 ลาย >>&..
29,900 บาท
                                                                                                                                                                  
โซฟาตัวแอลไม้สัก เบดทู3ที่นั่งปรับนอน ผ้าหลุยส์(กันน้ำ)*สามารถเลือกลายผ้าหลุยส์(กันน้ำ)ได้ 15 ลาย &g..
31,900 บาท
                                                                                                                                                                  
โซฟาตัวแอลไม้สัก เบดทู4ที่นั่งปรับนอน ผ้าหลุยส์(กันน้ำ)*สามารถเลือกลายผ้าหลุยส์(กันน้ำ)ได้ 15 ลาย &g..
34,900 บาท
                                                                                                                                                                  
โซฟาตัวแอลไม้สัก เบดทู4ที่นั่งปรับนอน+สตูล ผ้าหลุยส์(กันน้ำ)*สามารถเลือกลายผ้าหลุยส์(กันน้ำ)ได้ 15 ล..
38,900 บาท
                                                                                                                                                                  
โซฟาแชร์เบสไม้สัก รุ่น หางปลา ผ้าหลุยส์(กันน้ำ)*สามารถเลือกลายผ้าหลุยส์(กันน้ำ)ได้ 15 ลาย >>&g..
19,900 บาท
                                                                                                                                                                  
โซฟาแชร์เบสไม้สัก รุ่น สัปปะรด ผ้าหลุยส์(กันน้ำ)*สามารถเลือกลายผ้าหลุยส์(กันน้ำ)ได้ 15 ลาย >>&..
25,900 บาท
                                                                                                                                                                  
โซฟาแชร์เบสไม้สัก รุ่น วิโรจน์ ผ้าหลุยส์(กันน้ำ)*สามารถเลือกลายผ้าหลุยส์(กันน้ำ)ได้ 15 ลาย >>&..
28,900 บาท
                                                                                                                                                                  
โซฟาแชร์เบสไม้สัก รุ่น วิโรจน์พนักพิงยาว ผ้าหลุยส์(กันน้ำ)*สามารถเลือกลายผ้าหลุยส์(กันน้ำ)ได้ 15 ลาย..
31,900 บาท
                                                                                                                                                                  
โซฟาแชร์เบสไม้สัก รุ่น ปริ๊นเซส ผ้าหลุยส์(กันน้ำ)*สามารถเลือกลายผ้าหลุยส์(กันน้ำ)ได้ 15 ลา..
43,900 บาท