เก้าอี้ไม้สักหลุยส์                                                                                                                                                                  
เก้าอี้ชุดรับแขกไม้สัก หลุยส์ใหญ่ (ยกเลิกผลิต)*สามารถเลือกลายผ้าหลุยส์ได้ 6 ลาย หรือเลือกเ..
12,900 บาท
                                                                                                                                                                  
เก้าอี้ชุดรับแขกไม้สัก หลุยส์เล็ก (ยกเลิกผลิต)*สามารถเลือกลายผ้าหลุยส์ได้ 6 ลาย หรือเลือกเ..
11,900 บาท
                                                                                                                                                                  
เก้าอี้ชุดรับแขกไม้สัก ชบาท้าวแขน หุ้มผ้าหลุยส์(กันน้ำ)*สามารถเลือกลายผ้าหลุยส์(กันน้ำ)ได้ 15 ล..
14,900 บาท
                                                                                                                                                                  
เก้าอี้ชุดรับแขกหลุยส์ไม้สัก หลังกลมหัวแคท(แกะลาย)พนักสูงท้าวแขน*สามารถเลือกลายผ้าหลุยส์(กันน้ำ..
9,900 บาท
                                                                                                                                                                  
เก้าอี้ชุดรับแขกหลุยส์ไม้สัก หลังกลมหัวแคท(แกะลาย)พนักสูง*สามารถเลือกลายผ้าหลุยส์(กันน้ำ)ได้ 15..
6,900 บาท
                                                                                                                                                                  
เก้าอี้ชุดรับแขกหลุยส์ไม้สัก ลูกข่างแคทลียาสีโอ้คท้าวแขน*สามารถเลือกลายผ้าหลุยส์(กันน้ำ)ได้ 15 ..
6,900 บาท
                                                                                                                                                                  
เก้าอี้ชุดรับแขกหลุยส์ไม้สัก ลูกข่างแคทลียาท้าวแขน*สามารถเลือกลายผ้าหลุยส์(กันน้ำ)ได้ 15 ลาย&nb..
6,500 บาท
                                                                                                                                                                  
เก้าอี้ชุดรับแขกหลุยส์ไม้สัก ลูกข่างแคทลียา*สามารถเลือกลายผ้าหลุยส์(กันน้ำ)ได้ 15 ลาย >..
6,000 บาท
                                                                                                                                                                  
เก้าอี้ชุดรับแขกไม้สัก หลุยส์ศรแดงขาหลุยส์ ท้าวแขน หุ้มผ้าหลุยส์(กันน้ำ)*สามารถเลือกลายผ้า..
7,150 บาท
                                                                                                                                                                  
เก้าอี้ชุดรับแขกไม้สัก หลุยส์ศรแดงขาหลุยส์ หุ้มผ้าหลุยส์(กันน้ำ)*สามารถเลือกลายผ้าหลุยส์(ก..
5,900 บาท
                                                                                                                                                                  
เก้าอี้ชุดรับแขกหลุยส์ไม้สัก ประสงค์*สามารถเลือกลายผ้าหลุยส์(กันน้ำ)ได้ 15 ลาย >>>..
5,500 บาท
                                                                                                                                                                  
เก้าอี้ชุดรับแขกหลุยส์ไม้สัก นันทิยา*สามารถเลือกลายผ้าหลุยส์(กันน้ำ)ได้ 15 ลาย >>>..
5,500 บาท
                                                                                                                                                                  
เก้าอี้ชุดรับแขกหลุยส์ไม้สัก ลูกข่างหลังหุ้ม*สามารถเลือกลายผ้าหลุยส์(กันน้ำ)ได้ 15 ลาย >..
5,000 บาท
                                                                                                                                                                  
เก้าอี้ชุดรับแขกหลุยส์ไม้สัก ลูกข่างไม้พื้นเบาะ*สามารถเลือกลายผ้าหลุยส์(กันน้ำ)ได้ 15 ลาย ..
4,500 บาท
                                                                                                                                                                  
เก้าอี้ชุดรับแขกหลุยส์ไม้สัก ลูกข่างไม้พื้นไม้จริง*สามารถเลือกลายผ้าหลุยส์(กันน้ำ)ได้ 15 ลาย&nb..
4,500 บาท