เก้าอี้บาร์ โมเดิร์น                                                                                                                                                                  
เก้าอี้บาร์โมเดิร์น : PN9236Bar Stool PN9236 ที่นั่งผลิตจาก ACRYLIC เกรด A ขาเก้าอี้ผลิตจา..
4,900 บาท
                                                                                                                                                                  
เก้าอี้บาร์โมเดิร์น : PN9238เก้าอี้บาร์โมเดิร์น PN9238 ที่นั่งผลิตจาก Aluminium เกรด A ขาเ..
5,900 บาท
                                                                                                                                                                  
เก้าอี้บาร์โมเดิร์น : PN9280 (จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ 5 ตัว)เก้าอี้บาร์โมเดิร์น PN9280 ที่นั่งผลิตจาก&n..
1,100 บาท
                                                                                                                                                                  
เก้าอี้บาร์โมเดิร์น : PN9281เก้าอี้บาร์โมเดิร์น PN9281 ที่นั่งผลิตจาก หนังPU เกรด A ขาเก้า..
2,200 บาท
                                                                                                                                                                  
เก้าอี้บาร์โมเดิร์น : PN9284เก้าอี้บาร์โมเดิร์น PN9284 ที่นั่งผลิตจาก ABS เกรด A ขาเก้าอี้..
1,700 บาท
                                                                                                                                                                  
เก้าอี้บาร์โมเดิร์น : PN9285เก้าอี้บาร์โมเดิร์น PN9285 ที่นั่งผลิตจาก ABS+PVC เกรด A ขาเก้..
1,800 บาท
                                                                                                                                                                  
เก้าอี้บาร์โมเดิร์น : PN9286เก้าอี้บาร์โมเดิร์น PN9286 ที่นั่งผลิตจาก ABS เกรด A ขาเก้าอี้..
1,700 บาท
                                                                                                                                                                  
เก้าอี้บาร์โมเดิร์น : PN9287เก้าอี้บาร์โมเดิร์น PN9287 ที่นั่งผลิตจาก ABS เกรด A ขาเก้าอี้..
1,800 บาท
                                                                                                                                                                  
เก้าอี้บาร์โมเดิร์น : PN92084เก้าอี้บาร์โมเดิร์น PN92084 ที่นั่งผลิตจาก Polypropylene เกรด..
2,900 บาท
                                                                                                                                                                  
เก้าอี้บาร์โมเดิร์น : PN94070เก้าอี้บาร์โมเดิร์น PN94070 ที่นั่งผลิตจาก Fiberglass เกรด A ..
2,800 บาท
                                                                                                                                                                  
เก้าอี้บาร์โมเดิร์น : PN92116เก้าอี้บาร์โมเดิร์น PN92116 ผลิตจาก Stainless Steel เกรด..
8,500 บาท
                                                                                                                                                                  
เก้าอี้บาร์โมเดิร์น : PN92117เก้าอี้บาร์โมเดิร์น PN92117 ผลิตจาก Stainless Steel เกรด..
8,000 บาท